Cửu Dương Đế Tôn - Lục Huyền

Tác giả:

Thể loại: Hay Hot, Hoàn Thành, Quân Nhân, Quân Sự, Quan Trường, Tiên Hiệp,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin truyện: Cửu Dương Đế Tôn - Lục Huyền

 


Cuồng quân Lục Huyền, “nhất cuồng” trong ngũ đế, sau khi dốc hết tâm sức giết được cao thủ đệ nhất thiên hạ - Yêu đế Khung Lư, đã bị bạn tốt của mình là Chước Dương đại đế đánh lén giết chết. Trùng sinh tới 300 năm sau, cảnh còn người mất, nhưng thù hận vẫn chưa tiêu tan. Hãy xem Lục Huyền sống lại và tái khởi Đông Sơn, khuấy lên sóng gió, cuồng bá thiên hạ!...

Cửu Dương Đế Tôn - Lục Huyền

Tác giả:

Thể loại: Hay Hot, Hoàn Thành, Quân Nhân, Quân Sự, Quan Trường, Tiên Hiệp,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin: Cửu Dương Đế Tôn - Lục Huyền

 


Cuồng quân Lục Huyền, “nhất cuồng” trong ngũ đế, sau khi dốc hết tâm sức giết được cao thủ đệ nhất thiên hạ - Yêu đế Khung Lư, đã bị bạn tốt của mình là Chước Dương đại đế đánh lén giết chết. Trùng sinh tới 300 năm sau, cảnh còn người mất, nhưng thù hận vẫn chưa tiêu tan. Hãy xem Lục Huyền sống lại và tái khởi Đông Sơn, khuấy lên sóng gió, cuồng bá thiên hạ!...

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv

Danh sách chương: Cửu Dương Đế Tôn - Lục Huyền

Advertisement