PRIVACY & TERMS OF USE - ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Privacy policy - Chính sách bảo mật
Cũng như hầu hết các website khác, website Tamlinh247.pro thu thập những thông tin không định danh được các trình duyệt và máy chủ cung cấp, như loại trình duyệt, ngôn ngữ, lựa chọn của khách truy cập trên Tamlinh247.pro và thời gian khách truy cập truy cập vào Tamlinh247.pro . Thỉnh thoảng Tamlinh247.pro sẽ tạo ra các báo cáo có chứa thông tin không định danh của khách truy cập nói chung, ví dụ như tháng này khách truy cập sử dụng hệ điều hành gì.

Like most website operators, website Tamlinh247.pro collects non-personally-identifying information of the sort that web browsers and servers typically make available, such as the browser type, language preference, referring site, the choice visitor made on Tamlinh247.pro and the date and time of each visitor request. From time to time, Tamlinh247.pro may release non-personally-identifying information in the aggregate, e.g. by publishing a report on trends in the usage of its website.

External links - Link ngoài
Mặc dù chúng tôi luôn muốn sử dụng những link ngoài chất lượng, an toàn và phù hợp với điều khoản bảo mật của Tamlinh247.pro , bạn nên cẩn thận mỗi khi click một link ra ngoài Tamlinh247.pro . Chúng tôi không thể đảm bảo tất cả những link ngoài trên Firstnovel.net đều an toàn dù chúng tôi luôn cố gắng làm điều đó.

Although this website only looks to include quality, safe and relevant external links users should always adopt a policy of caution before clicking any external web links mentioned throughout this website. The owners of this website cannot guarantee or verify the contents of any externally linked website despite their best efforts. Users should therefore note they click on external links at their own risk and this website and it's owners cannot be held liable for any damages or implications caused by visiting any external links mentioned.