Hậu Duệ Kiếm Thần - Tác giả: Thanh Phong (full)

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Kiếm Hiệp,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin truyện: Hậu Duệ Kiếm Thần - Tác giả: Thanh Phong (full)

Diệp Tiêu khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: “Nhóc con, từ năm mười hai tuổi ngươi đã bắt đầu giúp gia tộc tranh giành mỏ linh thạch, đến nay đã giúp gia tộc giành được ba mươi sáu mỏ linh thạch! Lúc gia tộc họ Diệp ở thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ có chín mỏ, ngươi đã giúp gia tộc họ Diệp lấy thêm hai mươi bảy mỏ! Có thể nói gia tộc họ Diệp có được ngày hôm nay đều là dựa vào ngươi! Mặc dù bây giờ ngươi đã mất đi tu vi, nhưng ngươi vẫn là công thần số một của gia tộc họ Diệp! Lúc này, nếu ta bãi bỏ vị trí thế tử của ngươi, sẽ làm mất lòng đệ tử gia tộc họ Diệp! Sẽ bị những thế gia khác coi thường, người ngoài sẽ nói gia tộc họ Diệp qua cầu rút ván, nói Diệp Tiêu ta lòng lang dạ sói!”
Người thanh niên nghiêm túc đáp: “Gia chủ, bây giờ ta không còn tu vi, thật sự rất khó đảm nhiệm trọng trách lớn! Ngài hãy cho ta được toại nguyện, để ta rút lui đi!”
Diệp Tiêu cười đáp: “Ngươi không cần lo về chuyện tu vi, cứ từ từ khôi phục, gia tộc họ Diệp sẽ đợi ngươi, mất bao nhiêu thời gian cũng đợi!”

Hậu Duệ Kiếm Thần - Tác giả: Thanh Phong (full)

Tác giả:

Thể loại: Đô Thị, Kiếm Hiệp,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Đang ra

Thông tin: Hậu Duệ Kiếm Thần - Tác giả: Thanh Phong (full)

Diệp Tiêu khẽ thở dài, nhẹ giọng nói: “Nhóc con, từ năm mười hai tuổi ngươi đã bắt đầu giúp gia tộc tranh giành mỏ linh thạch, đến nay đã giúp gia tộc giành được ba mươi sáu mỏ linh thạch! Lúc gia tộc họ Diệp ở thời kỳ đỉnh cao cũng chỉ có chín mỏ, ngươi đã giúp gia tộc họ Diệp lấy thêm hai mươi bảy mỏ! Có thể nói gia tộc họ Diệp có được ngày hôm nay đều là dựa vào ngươi! Mặc dù bây giờ ngươi đã mất đi tu vi, nhưng ngươi vẫn là công thần số một của gia tộc họ Diệp! Lúc này, nếu ta bãi bỏ vị trí thế tử của ngươi, sẽ làm mất lòng đệ tử gia tộc họ Diệp! Sẽ bị những thế gia khác coi thường, người ngoài sẽ nói gia tộc họ Diệp qua cầu rút ván, nói Diệp Tiêu ta lòng lang dạ sói!”
Người thanh niên nghiêm túc đáp: “Gia chủ, bây giờ ta không còn tu vi, thật sự rất khó đảm nhiệm trọng trách lớn! Ngài hãy cho ta được toại nguyện, để ta rút lui đi!”
Diệp Tiêu cười đáp: “Ngươi không cần lo về chuyện tu vi, cứ từ từ khôi phục, gia tộc họ Diệp sẽ đợi ngươi, mất bao nhiêu thời gian cũng đợi!”

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv

Danh sách chương: Hậu Duệ Kiếm Thần - Tác giả: Thanh Phong (full)

Advertisement