Hung Mãnh Thế Tử Phi -   GuQiang (full)

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hay Hot, Hoàn Thành, Ngôn Tình,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin truyện: Hung Mãnh Thế Tử Phi - GuQiang (full)

Nàng là đích nữ tôn quý nhất của Vinh Vương phủ, từ khi sinh ra đã yếu đuối, nhát gan, phủ hoàng tử bị người ta ức sỉ nhục, uất ức mà đâm đầu vào cột tự vẫn. Khi tỉnh lại đã đổi thành một linh hôn mạnh mẽ! Chàng là thế tử gia giàu có nhất của Chung Vương phủ, tính tình lạnh lùng xa cách nhưng lại nuông chiều nàng hết mực! Vì nàng, phản lại thiên hạ thì đã sao? Dùng thân thể này đổi lại bình yên một đời cho nàng thì đã sao?

Hung Mãnh Thế Tử Phi -   GuQiang (full)

Tác giả:

Thể loại: Cổ Đại, Hay Hot, Hoàn Thành, Ngôn Tình,

Nguồn: Sưu tầm

Trạng thái: Full

Thông tin: Hung Mãnh Thế Tử Phi - GuQiang (full)

Nàng là đích nữ tôn quý nhất của Vinh Vương phủ, từ khi sinh ra đã yếu đuối, nhát gan, phủ hoàng tử bị người ta ức sỉ nhục, uất ức mà đâm đầu vào cột tự vẫn. Khi tỉnh lại đã đổi thành một linh hôn mạnh mẽ! Chàng là thế tử gia giàu có nhất của Chung Vương phủ, tính tình lạnh lùng xa cách nhưng lại nuông chiều nàng hết mực! Vì nàng, phản lại thiên hạ thì đã sao? Dùng thân thể này đổi lại bình yên một đời cho nàng thì đã sao?

Advertisement

Chương Mới Nhất

Adv

Danh sách chương: Hung Mãnh Thế Tử Phi - GuQiang (full)

Advertisement