Thần Vương Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ - Nhị Tiếu

Advertisement

Triệu Tứ Hải nhận lấy lá bùa, ngước mắt nhìn chân trời, mới phát hiện sau lưng mình đã ướt đẩm mồ hôi.

Ông ta mềm nhũn người, suýt ngã xuống đất.

Phi thiên độn thố!

Lý Dục Thần này, còn lợi hại hơn nhiều so với tưởng tượng của ông ta.

Triệu Thần Dương đỡ ông ta: “Bố, bô’ làm sao thế? Không sao chứ?”

Triệu Tứ Hải xua tay, cười lớn ha ha: “Con trai, nhà họ Triệu sắp phát đạt rồi!”

Triệu Thần Dương liền thộn mặt. mới vừa thoát kiếp nạn, lấy đâu ra phát đạt? có phái ông cụ hồ đồ rồi không?

Triệu Tứ Hải nhìn Triệu Thần Dương một cái, biết thằng con ngu ngốc của mình vẫn chưa hiếu, bất giác lắc đầu, nói:

Advertisement

“Bắt đầu từ hôm nay, toàn lực ủng hộ nhà họ Lâm!”

“BỐ, bố điên rồi sao?”, Triệu Thần Dương kinh ngạc nói: “Nhà họ Lâm đang thương chiến với nhà họ Viên, không trụ nổi mấy ngày nữa,

không phải chúng ta nên ngồi đợỉ làm ngư ông đắc lợi sao?”

“Con thì hiểu cái gì!”, Triệu Tứ Hải mắng nói: “Làm theo lời của bố, bắt đầu từ hôm nay hợp tác toàn diện vớí nhà họ Lâm”.

Triệu Tứ Hải nóỉ xong, bỗng nhiên lại lắc đầu: “Không không không, không đúng! Không đúng! Đây là một bàn cờ, chúng ta không thế phá hỏng bố cục của cậu Lý. Nên âm thầm chuẩn bị thực lực, đợi thời cơ, đợi đến lúc nhà họ Lâm phản kích, chúng ta sẽ dốc toàn bộ sức lực gia tộc, không tiếc mọi giá, hỗ trợ nhà họ Viên, đánh bạí nhà họ Viên!”

Nói xong, Triệu Tứ Hảì cười ha ha, chắp tay sau lưng đi khỏi.

Advertisement

Triệu Thần Dương trợn mắt há hốc miệng, nhìn bóng lưng của bố, nghĩ thầm, xong rồi, ông cụ điên rồi!

Lý Dục Thần bay đến thành phố Mai với tốc độ nhanh nhất.

Lúc anh đến trên không khu nhà họ Nghiêm, anh biết đã có chuyện không hay.

Dùng thần thức nhìn, cả khu sân viện ngập tử khí.

Giữa vườn cây xanh tươi tràn đầy sức

sống xung quanh, giống như một vết bấn màu đen trên thảm xanh.

Lý Dục Thần đáp xuống sân viện, lọt vào mắt là từng xác chết khô héo, nắm ngốn ngang trong sân viện.

Anh nhìn một vòng, không có người nào quen.

Nhìn cách ăn mặc, có mấy người làm và báo vệ có lẽ là nhà họ Nghiêm gọi về, còn có mấy công nhân tu sửa.

Đi vào trong phòng, bên trong có mấy thi thể, trong đó có Nghiêm Sĩ Khâm, con trai cả của Nghiêm Công Nghiệp.

Nghiêm Sĩ Khâm quỳ dưới đất, trên khuôn mặt khô cạn còn có vẻ hoàng sợ và tuyệt vọng trước khi chết.

Các phòng khác không có người, chỉ có phòng bếp có hai xác chết, một người trong đó Lý Dục Thần từng gặp, là bác gái mà hôm đó anh đến phủ Nghiêm, đã không cho anh vào nhà.

Trước sau tổng cộng gần hai mươi người, đều là xác khô, trông vô cùng đáng sợ.

Đây là íân tàn sát đau lòng thương tâm điên cuồng nhất mà Lý Dục Thần gặp từ khi

xuống núĩ.

Trong lòng anh vô cùng bức bối, phẫn nộ, tức giận, sát ý mãnh liệt dâng lên từ đáy lòng, không thế kiềm chế.

Từ lúc bước vào tiên đạo, anh đã rất lâu không có tâm cảnh cường mạnh dao động như này.

Thiệu Cư Ông!

Phái Âm Sơn!

Không giết kẻ này, không diệt môn phái này, thì coi như tu tiên vô ích rồi!

Cũng may ở đây không có Lâm Vân và Nghiêm cẩn, cũng không có Nghiêm Tuệ Mẫn và Nghiêm Công Nghiệp.

Lý Dục Thần bay lên, tuần tra một vòng trong không trung, không phát hiện ra khí tức còn lại của Thiệu Cư ông, bèn bay về khu nhà cũ của nhà họ Nghiêm dưới quê.

Anh trực tiếp xông vào cổng, gặp ngay Lâm Vân vác balo từ trong nhà đi ra.

“Ây, anh rể? Em đang định về thành phố Hòa, sao anh lại quay lại?”

“Mẹ và ông ngoại em đâu?”

“ở bên trong”.

Lâm Vân thấy vẻ lo lâng của Lý Dục Thần, không biết đã xảy ra chuyện gì.

Lý Dục Thần xông vào trong nhà, nhìn thấy Nghiêm Tuệ Mần đang nói chuyện với Nghiêm Công Nghiệp.

Nghiêm Tuệ Mẫn nhìn thấy Lý Dục Thần, cũng kinh ngạc vui mừng nói: “Dục Thần, sao cậu lại về đây?”

Lý Dục Thần hoi: “Mọi người không vào thành phố sống à?”

eyJpdiI6ImNKYkJXNmw5NXk0MDE1bkllZEI4TVE9PSIsInZhbHVlIjoiXC96Rmg0am54bzlqNXJaMWViMHk2cXpjZFdzMjgwWEFsOVpRXC9MMGRLQjhmMFFBREh4eFZuN05kUmNvcW05MVhnaVdQYmFqMktma1l5NGNvSG1Ebnp1Q2phejJlVGlaNVQwVkxyUFNGY1dMbDRNbEJjbmRubFRjNjZDa3M0YkltZDFaTGZrTkZwZHVLMFplWXhKcTNpOG1yQXpDbXJcLys5QjZ1WVwvRitBc2ZhVGNmdnY0RERGSHdoOEd5b0ltYjU0MGRLOTM1dTl3TGJPOVBXZUtyZkJLV1hkcG5RbVwvRzZLYndQTzJGeXVMZXJtaDYrWWpiNUlZajlPVkEzWGhpWU9ZVWhLelFZVkltc1wvZ0Q0U0tleThDWHhGMXljSEp3M0VxXC9ITGNlM3Y5TExEclVzc01VS3ZDZXBuRGNqRFwvMWYzZTBoUmdETEk1czd4Y0crVTdJZWJUT2pNdlBwamlqVXorczlLRjJtSnJzajZFZ0owcDNtdHFWbHI0Y09vTmZMbUdraDlQMDlnY09XZ0RteE10WGdjSlJ3dkM5TU9BRWUrNmVORVdydVhadG15eWdnT3FBMWRMNHpCVk44WGFWRVZ1M252Z09aZlpwSWQ1anBkSDcydUFHTDNUSFVoV0x4eU9XVU5UbVdpMnVTMD0iLCJtYWMiOiI2YzRhNzU2Zjk3YTE3MGU4ODIzNmZmYTY0ZjlkYzNjZjIzYmIxYjc3ZTFhZTZlYzg1YWY5ZDhiZjVhNWJiYmIzIn0=
eyJpdiI6Imw4M3VMRENqV1JcL0I0MXk0bmltZUl3PT0iLCJ2YWx1ZSI6IjQxZVwvcHRKc3BVbitHMkd5eEYzYUY5YWVEZ0ZJOFZuQTJSdmZWYlNDeHk4QWp3TmN2V0JXM1ZOemRPMFBMMUpvWVNQUm1rWUpmZEJDYlB4ZlBsR05aNm1pa1wvYVJzWGZ0UGhVWkg5NHlnN005cjdkRm42c3JNNndVZEgzWnBBWjM4MjZDSGRVK21RWjdxem9CdldxZlhRPT0iLCJtYWMiOiJjNjIzYzMyNzNiN2Y0YmI4ZDE4M2ZmNjgwYjk0NmZhN2Y4YjE3MjU5MDMxNTk2Zjc2ZDUxNGNiN2QxN2EzNDE5In0=
eyJpdiI6Ik9iMEhMR2xBK1wvUEZTOXFyU25ZYk9nPT0iLCJ2YWx1ZSI6InZQRDBoMmJyTGZtRFJqcXZnYXFTWlFWOFJpZG9Xc1RySVpwUUZuQWhVbjNnSVU5VGh3VVpGcjJGVUpSRGU1bk56S0RIRmdWdFpzbkUxZmZOckh5V3FMNFBKenErUzNLTFgxVmx5OTRZUUE0R3Zvc2xZbkhhaHIxR2gwNGpZVnpuKzBzV0xEb3d6Nmc2NEpodGl3N3ltYkR5YVwvS3A2ZFRzOE9oSnk3dGg1a3JzUEJlNWtuaUd4aHlzZ3pTVTk4ZVBYdHlqdzFVS1U3SUNhbVNXakdGOXFDa01yT1ZIOTI1RFY1V09vMjA4UEJZODhYSHptOFU2XC9JYWhQYTFYTFY3UEJ1QklzYitSZWlXYVhnSUo1Z0c3ZzZBZlVBeWZUTTRGMnNyRkhjXC9XK3REYlNvc1c2MDNGQ21KTlNlenp4Vyt1SlwvVHJrWCtYQ25VSEdcL2drb09QNVdRPT0iLCJtYWMiOiIxOTA1MTg4MGM2NjUyNzdiNmUyMDQyNzU4NDE1OGVhZDRlYjQ1MThhMjhmNzY5Y2M2ZWU4OTdiYzlmNWRlNGU0In0=
eyJpdiI6ImFDT2F2dVlBNGNkcEcyejJlb2FpUlE9PSIsInZhbHVlIjoiaElXVDRNREYweXVwTDFBQjJIS1ZYeWpLZk1mSzRsY3VlRFVjcDQySmkxXC8yTkgybWhDUUpqZjhVTytUK3JwRkQweGt4dEN0YnRqZnhkS2JnS1VrU2swS0NnSVN0OTV4aXQxMnQ4aVA1NE1sMzNZcUYrbDNnNmlkbTVyNDFvaERIQTNlMlFBNWpTT3J4cWF4ZW5sbU9ocjdQK01pdTduckU0Ymo0VEVQcHV4bjUwWWd3NVJrM1BneWR5cGRuVEdnbXVSSDBLTjkyT2tDMzlENHEzbkNBOTYxNWZsSkRreWc5STJTWEU0RW05RlFoNjBoK0dJK3QrR1FwM2JrNzZRZStsekNIdWJGYlYyMFJQbDJcL1FERHFiZTh1QXI5eEUyTWJOY1pkcDJIUUYwbz0iLCJtYWMiOiI2NmRiMGU0YzA1Mzc5ZDg1YmIxMWRjZDI4ZjQ0ODkxYzIwMjZiNDBjMDVhZDVkZmRjMzcwOGNhOGMzYjI3YzYwIn0=
eyJpdiI6IllnSHNhZk9nRHZCMGFQaHdLNWE2TkE9PSIsInZhbHVlIjoiUnBYXC9FelwvXC9RdGVnM29YOFp5djM5SmR2MXhjZm9VOENuUFY2Q29XcHRwcDZHUE9PV2J6Q2JOUU9WQ1wvUVVGdFpDazNRMmZEZVo2bGtua2w0a0MxY3poXC9Tc2ZqXC9GTWcyK2lNS3BkYmRxM2dpK2s1K1wvV0NaanFSTktBMGVhTGtBdWk3WVkxMDJaUG0ycU81ejFtSHFFUUcxbGFOQWNHaFRtYW1DakNXSGxtSkFCSFVZRHN4R25HckorZFhCZDdmcEoyalBUaTFmOURHbDROa2NCNXRuSGc9PSIsIm1hYyI6IjIxMzZiNTc5YWEyNmM0ZjliZDQ0NTI5ZTQ2MTY5NGUyNjAzNGQxMDY1OTEwZDY4ZmVhNjU1ODMzMTA5MzUxN2UifQ==
eyJpdiI6IlwvV3F4WEViZ1djcmF0S3BLNGhHRmNBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IisxUUpWZGZwZFwvY0RzdERcL0xoUmc0V1o1dkczMXV1OXF0THZCZ2t5bFNEcis0NlNqcWRxcm9cL0lzdWVvZUdmR2p6ZkJmXC9OTDVUck9kUlZIRkJ0TzBHNUgwSlVXSzM3OXVDMmNzUHNDS1ZzUT0iLCJtYWMiOiI2NzExNjEwMDYzMmFlNzMxYmM4NTAxMzMzNTVmOWE1NGU1MGNkZmM0ZGY3OTJiMWE1NGFjNDZlOGQ4NmIzMjllIn0=
eyJpdiI6IkFHcHo3dFZ0MWdGbXFhdFwvZ1BEeUpBPT0iLCJ2YWx1ZSI6InV2Y2gwcHp3THo3QklFTUd5VEhUUlJOT0N0OUF0dFArZVg0TU5GaDJOVGJqRkVxRytLcGJqK0crcU9BekR1VGJFbEp3MytxV3V0TmVVSjJET1VxQ3NWN3R0RlwvaTRjeTFcL3NEUVp1M05ZbEFLRjlnQWRiMjVxb0pXOUlGXC9CMTI3cGhMd1NKQWkwditVM0I2bzZkRVwvZzZcLzAyeElXR08wM1lpNE5WZkVSamErRklKWCs4N3duK0E5dHZPN05LN2RDU0xuaFE5c25ZOUtIR1daSjY3MHAxQT09IiwibWFjIjoiYjQxYWJkZDZiOTRlOGRiNjY3YzM3YjM2MThmOGRjMzA3MmJiYTE2NDFjMWFmMzgzODk3NjI5ZWRmMjQ4MzVmYyJ9
eyJpdiI6IjMwTTNYd21OZENIb2NzUWtralRMa3c9PSIsInZhbHVlIjoiS2Q4dmF0NDg2VnowYzRXQm5NUnV2T0lyRXVEUGFCQmtZXC84N1BUUXFpVFErenUwd1N3NXVkZWNuVjZTXC9uWFhsTVNJMkFVMWVhVURCQXJ3ZkpEUmN6eFI0dDY0elY4ejFrb1pOd3k2eFwvRlwvWXJEeG4za2FEUkFMZm9ocnVMbE5nRU9kdWtNeEhEcExxYWtJTDlaeDV2NUt2QWl3WGpNc1JSS3ZPVTNES0hPbnBqVVQzZEc3NmtYUjBiQ3BlNzB2eE1McytmMlFraVpzenVnVzJrUjlieWJ1OFJrYjB0Z3FCNXZVR0ZxR0FBN3lVdytuVEdmWXNYVFpEdlY4aGlcL2QrY2VFeGowXC9DOUFtYjFnUFJUS2t0RUhXTmUzcURZRnpyUmE0XC9XUTdPVlFNWWFIVDI2eEprdDlMbWx5elc1M3NzZTVGOEZBZzQ0bTRXVWZCdDFkdDBZdXNoYnJTY0FpY0FTRG12aDlWbmJzbVJhRTlqYjBnSlNpdEs4bWtnVm1NVCIsIm1hYyI6IjlhZGI5ZDJkNjJiOGIxODNjNTFjY2M1MzQ4YzM2NWQxZjExOTZiZDM2NzMzYzVkNDc0YWRiMTFmYjA1MjNlYjkifQ==
eyJpdiI6IlFXRjhRWVlSM1JIMm5lZFpxak9YMEE9PSIsInZhbHVlIjoiZWs0b1hQRHNuK1U1REFuUmlnTDdDdzAxOStxeDNBUTNBRGF5d21TUlQ4bVU4M2MwMWVxMkFYcUNvRU1ocnNcL2ZpUXJzaEFLVEh0VDFiOFRWWGNyOHhSalVpSTRsMXY4UWF1OTVYT2ppbHR0Z3dHdkYwVk04cFFMbzhzWXpkdkk2N1BIdkdJbXQ3YWlQUFI1REVIWWc0NkpGTGgzb05WQnRCNVRNXC9jQk9ZMDlIXC9OdTJyZDZLa0pSR2ZrSnlRb3c3IiwibWFjIjoiOWQyNzEyYjk2ZGVhNmFkOTUwNTQ1MDRjZDliMjQ4NWNmNTM2MjZkN2U5Yzc4NjJmNDVkOTQwYzc0MDE1NTc3YSJ9
eyJpdiI6IlwvdzRXbXBkWUl4ZExFbkNqazZMeXpRPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlF3NFUweXd1dmF6MTJBSkNWRjFhK3Z3M0RvZkF4N2ZBOFVkWmxnWFFZYm5TZ25WXC9zNnlLRWhtcUZQV1hhQ3B6d05cL1VnOUJycm8xQ1wvWGFPT2wxbDJaays4ZlwvbVB6dXVWdHlDaGxYeEk2dmFIc004aFwvSHFURVRzYW1oK3JzVkJ0alNJRUpvck5pMUlkQXNOS05qR1BjXC9icEJIQlVMQ1NmVzdDMjhDd01zbHFNa0pNMmZJTENCVFpNN0lLUk1rUFFRZWlZRWdcL3dNS1wvSnNjam1ZcHJFaG5kSlluMW1HSVBmMmNkeFdMNjgySTF4ekRHR3cxZXpXV1dmcFV5cjhRalB2dUtzMzhVeEhzYWM0QVpVQ3FnZ1VcL3ZzQWhxd0lDTm1KdjAxc3JwWE9FPSIsIm1hYyI6Ijg1NWU2ODFkZDhkM2JhYjgzNzVhNWIxNDU3MTQ2Y2M3NTM2Mzk3MjRlMmZjNmI5N2ZjODI5NDJiN2Y5YWJhN2EifQ==
eyJpdiI6IkI2TnQ5d1lVeExQVUFkZW9qN2E0dFE9PSIsInZhbHVlIjoiXC9OQnhBeU5MQTdEdHdCM0pqM1EzYlRDUWM0TjUrbm9zOVlWSTBtTzVIXC9sckNKWDh5aWxtdnBWUktYeFFJdGJKUHUxbktKMlJ6amh3UUQwQ2hpbzJUT0xxcE1ERXlOZXVoXC9cL3plb0JzSWtkOTRSSG9Fc0swZnN4U0lVd0xFQytvUTlVNVpGbnZIbmV0N05TeDBsXC9KV2pWbHAzdXY1Vk5HMjFcL2paZFpHd1NTNWNUY2thMWQ5N2FRTHhkd0lqWExXVFppU1hEYlwvSnRydlBSTHA4NWIxS1E9PSIsIm1hYyI6ImZmZmIzNzkyYTQ5MjIzNjQxYzBkM2NkZDFmNGU1NjNlMzFlMGI2ZjQwZWYzNjAwYWYyMzhiNDg1NWY3N2U5Y2UifQ==
eyJpdiI6Im5pcHFEUGhONElpcXRqbkpWdG9Fa2c9PSIsInZhbHVlIjoiS2VoMm8wbTRQUmN0U3h0bHRtQXZkNHZwa09IcHpMN0dUeXI0ZkplaXRNRVE1TCtONGcrWnN4XC9GdXVwVGxWXC96dzI3d2ViNENcL1NER1B5NDNIY2J5NTRNOFpsSDJRWlpYdThPenRJdmVMOVZHWG5BbVI4WHduK2xJWFBaVkpOQ0VwXC8xVm1OeGVqcDNKc2h4eDNUM2c4SDNoTzRud2o4ZlVLRGU5azhjZGVSMTFDZTE0N2xteVRKM0FQOXlwanhpNDc4Vk5xazlGXC9rbVE4V1o1XC9Cazdua280cHlMMWJNd2ZacnY4SGkzd1B0dXpwNnl3YkZyVVIzZm5mVVVycXF6cCIsIm1hYyI6IjM5NDkxMjE4MWI3NTA1MzZmNTZjODQ4OTEzNDcwYmRhOGMzOTIzNWExZmVmODI3YzczMmFiODkzMTE2MGE2YmIifQ==
eyJpdiI6IjBWMUtQcW1hdjRBbVFEOHc4eGdZVWc9PSIsInZhbHVlIjoiZnJaN3pCK3FpbmVEYys3eTJxNXhDVTlsMWpFaUI0djVkb254YVRMWnphRisxSFNSSDlnc0RyeUZpanRFc0tyZHVUOGFBSVFXOGhUeUlaXC9XQnJ4Q29td2wrU2V3MEtyTnp6SVJtblU1MW82VVNuS0FEQ2pocE1wMVdIOXppMFVNb1l5S3dxTVdkMDhTSHlkOUdHcmtlNng5VGZ2WU9KK0p2NWdHNzFhaVRycz0iLCJtYWMiOiJlNjJkN2U3ZWQ4ZGM0ZjY3NWQ0YmVhNDJlZDQxZDcxOWI5NmI3YWQ1M2U4YmFmMGJkNWJkZjBiNTE5NGEwNDM1In0=
eyJpdiI6InNzNXc3d1lhUlA4VVZMTDFOQld1bWc9PSIsInZhbHVlIjoiY2thQXhHYXdWTFMrUWljRVFvZEhpajhoOXZyQlBvcFBYMUp4c2RxeDgwUnQxNUxtSzltY20xclg5OW12UmRpd1J2eVVMc2h3bER3R0lId01PZ3pRSGNlODBcL0JuRlY0ZjNCS2FmNGhZazdpSmZielNSdERBN3JyZVJTRXlIcmd5ZmFTbWVYUVM2S0dhR0JMaFp1WGswREprSmRCZUc2MGJ6ZmNEZko4XC92b0dPY3dcL2lySEVjMXZsOWh1eHp6Z2RXIiwibWFjIjoiZDdjOTQ2MDQzNjYzYjE3YzcxZTM1ODY4OWY0ODdhZWVjMzMxMWFjNTM1MGM5YWZmZGJjNTFmYWE0NDVlOGFiMiJ9

Vừa nãy nghe tin Nghiêm Sĩ Khâm đã chết, trong lòng ông ta rất buồn, nhưng dù sao Nghiêm Sĩ Khâm tạo nghiệt quá nhiều, đáng chết lâu rồi.

Advertisement

Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!

Truyện mới hay dành cho bạn

Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân
Tuyệt Thế Cường Long
Tiêu Tổng, Xin Tha Cho Tôi
';
Advertisement